Регистрирай се Register now
Организатор
PROGRESSIVE
SILVER Guest Speaker
METRO Metro_chief
GOLD Partner
Zewa Libresse bers ХлябИсОл
SILVER Partner
Градус
BRONZE Partner
ЛьоСаффр Виво Др. Йоткер Виталис Феличана Персил Хенкел Fa Barnengen FelceAzurra Лейс Доритос Рафълс Стар Победа
Технически партньор
CONGRESS ENGINEERING
ПАНЕЛ НЕХРАНИ - 10 февруари 2021 г.
Катерина Георгиева, Global Metrics

Тема: ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО И ЛИЦЕТО

„ГЛОБАЛ МЕТРИКС” е агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи. Дейността й включва приложението на количествени и качествени методи на изследване, приложими в широк набор от тематични изследователски области. Изследователският екип е развил сериозна експертиза за събиране и интерпретация на данни, мониторинг и оценка на въздействието на различни проекти и програми, значителен опит в предоставяне на експертна и консултантска дейност, организационно консултиране и функционален анализ на различни организации, консултации за изграждане на комуникационни стратегии и оценка на тяхната ефективност.

Агенцията разполага със собствена анкетьорска мрежа и екип от сътрудници, които покриват цялата страна и са на разположение за събиране на различна по характер информация – провеждане на анкети и интервюта, събиране на документи и статистическа информация, провеждане на дълбочинни интервюта, наблюдения и други.

http://globalmetrics.eu/