Регистрирай се Register now
Организатор
PROGRESSIVE
SILVER Guest Speaker
METRO Metro_chief
GOLD Partner
Zewa Libresse bers ХлябИсОл
SILVER Partner
Градус
BRONZE Partner
ЛьоСаффр Виво Др. Йоткер Виталис Феличана Персил Хенкел Fa Barnengen FelceAzurra Лейс Доритос Рафълс Стар Победа
Технически партньор
CONGRESS ENGINEERING
ПАНЕЛ ХРАНИ - 09 февруари 2021 г.
Нора Маркова, Logo Market Research and Consulting

Тема: ЧИПС & СНАКС

LOGO Market Research and Consulting е независима компания за пазарни прочувания и консултиране с услуги към крайни клиенти (производители, търговци и дистрибутори в различни области – бързооборотни стоки, търговия на дребно, финанси и застраховане, здравеопазване, дигитални технологии и пр.) и изследователски агенции (изнесени услуги по събиране, обработка и визуализация на данни).

Предлага широк спектър от изследователски решения, включително първични и вторични изследвания, бизнес и маркетингови анализи, както и изследвания на потребителските преживявания и лоялни стратегии и програми.

Многогодишния опит в сферата на пазарните проучвания и консултирането е отличителна черта на екипа с общите ценности, които той следва: превъзходство, взаимно уважение и гъвкавост. "Нашата мисия е да овластяваме нашите клиенти с правилни изследователски решения по пътя към растеж".

http://www.logo-mrc.com/