Регистрация

Такса за участие
Ексклузивните отстъпки са валидни само за регистрация и плащане до 4 Февруари, 2021г.
ЕДИН ПАНЕЛ
предоставя достъп на 1 участник до единия от двата панела – Храни или Нехрани
240.00 лв.
       228.00 лв. 5 % отстъпка за 2 делегатa от 1 компания
       216.00 лв. 10 % отстъпка за 3 или повече делегати от 1 компания
       204.00 лв. 15 % отстъпка за 4 или повече делегати от 1 компания
       180.00 лв. 25 % отстъпка за 5 или повече делегати от 1 компания
       168.00 лв 30 % отстъпка за Спонсори
Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 4 Февруари 2021г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


ИЗБОР НА ПАНЕЛ
храни
нехрани
Забележка: Събитието ще протече в два паралелни панела: Храни и Нехрани. Моля посочете на кой панел искате да присъствате.


ДВА ПАНЕЛА
осигурява достъп на 1 участник до двата панела – Храни и Нехрани
300.00 лв. достъп на 1 участник до двата панела – Храни и Нехрани
Цената за достъп на един участник до двата панела е фиксирана и не подлежи на отстъпка.


Моля, отбележете вида отстъпка. Цените са без включен ДДС.
Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail и телефон
Коментар

ДОСТАВКА НА ПОДАРЪЦИ ОТ СПОНСОРИ
Съгласно ЗЗЛД с настоящата регистрация давате вашето съгласие, вие и делегатите от вашата компания да бъдат снимани по време на Category Retail Forum, както се съгласявате и снимки с вас/делегати от вашата компания, да бъдат публикувани в списание PROGRESSIVE и всички други негови издания (уебсайт, социални мрежи, бюлетини и др.), с цел отразяване и популяризиране на събитието.
Данни за фактура

Компания Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
Съгласен съм моите данни – Име, Длъжност, Компания и имейл адрес, да бъдат предоставени на всички делегати, присъствали на Category Retail Forum, с цел осъществяване на контакт и бизнес комуникация. *
Да
Не
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
BIC: PRCBBGSF