Регистрация

Такса за участие
Ексклузивните отстъпки са валидни само за регистрация и плащане до 16 Ноември, 2018г.
ЕДИН ПАНЕЛ
предоставя достъп на 1 участник до единия от двата панела – Храни или Нехрани
265.00 лв. 1 делегат от една компания
       251.75 лв. 5 % отстъпка за 3 делегати от една компания
       238.50 лв. 10 % отстъпка за 4 делегати от една компания
       212.00 лв. 20 % отстъпка за 5 или повече делегати от една компания
Отстъпките са валидни за регистрация и плащане до 16 Ноември 2018г. След тази дата, отстъпките подлежат на промяна.


ИЗБОР НА ПАНЕЛ
храни
нехрани
Забележка: Събитието ще протече в два паралелни панела: Храни и Нехрани. Моля посочете на кой панел искате да присъствате.


ДВА ПАНЕЛА
осигурява достъп на 1 участник до двата панела – Храни и Нехрани
397.00 лв. достъп на 1 участник до двата панела – Храни и Нехрани
Цената за достъп на един участник до двата панела е фиксирана и не подлежи на отстъпка.


Моля, отбележете вида отстъпка. Цените са без включен ДДС.
Данни за участниците

Брой участници (изписано в цифри):
Име, Фамилия*:
Компания*:
Длъжност*
(изписана на Вашия бадж):
Адрес:
Телефон*:
Факс:
Мобилен телефон:
e-mail*:
За повече от един участник от една компания моля, попълнете следната информация за тях: име, длъжност, e-mail и телефон
Коментар

Данни за фактура

Компания Получател*:
ИН*:
ИН по ДДС*:
Адрес по регистрация*:
МОЛ*:
Дата*:
Потвърждавам*:
Полетата със знак * са задължителни
Начини на плащане
Плащането може да се извърши по банков път, в ProCredit Bank:
Си Ем Джи България ЕООД
ИД. Номер: 175137423
ДДС Номер: BG175137423
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
IBAN: BG10 PRCB 9230 14 3968 05 19 (EUR)
BIC: PRCBBGSF